MED & HELSE AS           

      FREMTIDSRETTEDE HELSEPRODUKTER 

Massivt systematisert Covid-19 antigen screeningsprosjekt i Wien

NADAL Covid-19 Antigen, 15 min. hurtigtest brukt for massescreeningsprosjekt i Wien


 Tidligere i September ble det for første gang gjennomført et massivt systematisert Covid-19 antigen screeningsprosjekt i Wien,

der Nadal Covid-19 Ag testen ble benyttet for å screene flere tusen arrangements deltagere.

Prosjektet viste hvordan massescreening av Covid-19 allerede nå kan la seg gjennomføre på ulike arrangementer.Les hele artikkelen på:


https://www.conference-news.co.uk/coronavirus-updates-news/austria-center-vienna-trial-15-minute-test-large-scale-events-help-3000MED & HELSE ASTelefon: 99 55 72 22