MED & HELSE AS           

      FREMTIDSRETTEDE HELSEPRODUKTER 

Melectis G sårhelingsgel

Melectis G - pro-helende honning og hyaluronsyre, som virker på en synergisk måte i granulasjonsfasen.

       Melectis G      

        Fremmer helbredelsen av akutte og kroniske sår i granulasjonsfasen

        Hydrofil sammensetning som ikke fester seg og som bevarer sårkanten

        Stimulerer celleproliferasjon og migrering

        Hemmer bakterievekst

        Anti-biofilm virkning for lite til middels væskende sår

        Eksudant regulerende

        Genererer et fuktig, ikke klebende miljø som er fordelaktig for vevsreparasjon

        Stimulerer fibroblaster og keratinocyter

         Utøver en antibakteriell aktivitet for moderat eksuderende sår


      Melectis G er et resultat av forskning av MELIPHARM.

      Melectis G er egnet for:

          Først og andre grads forbrenning              Traumatiske sår              Kirurgiske sår               Diabetiske fotsår    

          Venøse sår                                                    Trykksår                           Pilodinal sinus              Kreftsår  


MED & HELSE ASTelefon: 99 55 72 22